Program partnerski Tax Care

Zwiększ swoje zyski!

Ponad 400 Partnerów w całej Polsce!

Program Partnerski Tax Care to nowatorska propozycja w branży usług księgowych, której podstawę stanowi budowanie pozycji silnego gracza skoncentrowanego na wszechstronnej obsłudze małych firm.

Od 2013 roku aktywnie rozwijamy koncept partnerskiej współpracy z lokalnymi biurami księgowymi, którego efektem jest sieć obejmująca ponad 400 podmiotów na terenie całego kraju.

W ramach współpracy dzielimy się zdobytym doświadczeniem, know-how oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, które podnoszą jakość usług świadczonych przez biuro księgowe i sprawiają, że księgowość nie kojarzy się już tylko z rozliczaniem podatków, ale również z szeroką gamą usług wpierających biznes

Program Partnerski Tax Care opiera się na bardzo prostych zasadach.

Małe biuro księgowe to poczucie bezpieczeństwa i indywidualna obsługa. Jednocześnie reprezentowana przez biuro marka strategicznego gracza na rynku księgowości gwarantuje wysoki poziom obsługi. To skuteczny sposób na pozyskanie i utrzymanie szerokiej grupy klientów. Takie podejście proponujemy naszym partnerom.

Naszym celem jest wzmocnienie sieci poprzez współpracę z partnerami, którzy podzielają naszą strategię rozwoju biznesu. Ta strategia wykorzystuje najlepsze praktyki i skuteczne narzędzia marketingowe, które mogą przyspieszyć rozwój działalności każdego partnera przystępującego do programu. Początkowo prawdopodobnie poświęcisz większość czasu na działania związane z rozwojem biznesu, mając określoną wizję jego przyszłości. Będzie ona obejmowała pozyskanie nowych klientów, zarządzanie relacjami z nimi, a także kierowanie zespołem pracowników.

Wiele lat doświadczenia pozwoliło nam wypracować model, w którym nasi partnerzy mogą dynamicznie rozwijać swoje biznesy. Potwierdzeniem tego jest ponad 400 placówek współpracujących, które w efektywny sposób rozwijają działalność, obsługując klientów w reprezentacyjnych, dostępnych biurach. Realizują założenia biznesowe, a zwiększając dochody, przyczyniają się do wzrostu kapitału sieci.

Aktywna działalność w regionie połączona z naszym unikalnym i innowacyjnym podejściem do marketingu zwiększy potencjał Twojego biznesu.

Jeśli masz kwalifikacje księgowe, podatkowe, lub prowadzenie własnego biznesu nie jest Ci obce, to Program Partnerski Tax Care jest właśnie dla Ciebie. Dzięki niemu będziesz miał możliwość rozwinięcia swojego biznesu i zwiększenia jego potencjału.

Jako nasz Partner
od samego początku możesz liczyć na:

Szkolenia wstępne rozwijające kompetencje księgowo-podatkowe

Inwestycję Tax Care w wyposażenie Twojego biura

Rozszerzenia oferty biura rachunkowego o usługi dodatkowe

Stałe wsparcie przedstawiciela Tax Care w zakresie pozyskiwania nowych Klientów

Bezpłatne konsultacje z licencjonowanym doradcą podatkowym

Dedykowana platforma z dostępem do materiałów i rozwiązań potrzebnych do prowadzenia Twojego biura

Umowa partnerska Umowa franczyzowa;
Oferta produktów finansowych TAK TAK
Usługi dodatkowe - abonament medyczny, prawny, informatyczny TAK TAK
Komunikacja placówki na stronie Tax Care TAK TAK
Wyposażenie biura w meble oraz nowoczesną komunikację marketingową NIE TAK
Wyposażenie biura w sprzęt IT i oprogramowanie księgowe NIE TAK
Opłata za każdą licencję programu księgowego TAK NIE
Wizualizacja marki Tax Care NIE TAK
Przygotowanie materiałów marketingowych używanych do promocji biura NIE TAK
Strona internetowa placówki NIE TAK
Konsultacje podatkowe NIE TAK
Zdalne wsparcie informatyczne biura TAK* TAK
Platforma szkoleniowa z zakresu księgowości, sprzedaży, marketingu NIE TAK
Możliwość zamówienia materiałów biurowo - marketingowych - bezpłatny limit na placówkę NIE TAK
Wzory umów między biurem a Klientem NIE TAK
Oferta najmu lub leasingu samochodów NIE TAK
Standardy obsługi Klienta NIE TAK
Wsparcie osoby do pozyskiwania Klientów do Biura NIE TAK

*Dla biur korzystających z systemu TAX

Dodatkowa oferta usług dodatkowych dla klientów biura rachunkowego.

Dziś każde biuro rachunkowe chce zyskać przewagę konkurencyjną i proponować rozwiązania, które w pełni zaspokoją potrzeby klientów. Odpowiedzią na te potrzeby są usługi dodatkowe, które oferuje Tax Care w ramach współpracy ze swoimi partnerami.

Jak dołączyć do Programu?

Zgłoszenie zainteresowania otwarciem biura franczyzowego

Spotkanie
na temat współpracy

Wybór lokalizacji i podpisanie umowy

Dostosowanie lokalu i otwarcie placówki

Rozwój Twojego biura

Zapraszamy na spotkanie!

Wypełnij formularz a oddzwonimy do Ciebie najszybciej jak to możliwe. Umówimy się na spotkanie na którym wspólnie oszacujemy potencjał otwarcia biura rachunkowego w Twoim mieście oraz zajmiemy się opracowaniem biznesplanu.

Obowiązek informacyjny:
Do wysłania zgłoszenia wymagana jest akceptacja obowiązku informacyjnego
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tax Care S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 33.
2. Z powołanym w Tax Care S.A. Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Tax Care S.A. (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@taxcare.pl.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- 1) w celach marketingowych (uwzględniających profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A., do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Tax Care S.A.,
- 2) w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia Umowy oraz w celu realizacji zawartej z Tobą Umowy (jeśli Twoim życzeniem będzie zawarcie Umowy z Tax Care S.A.) – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej Umowy (np. w związku z koniecznością przesyłania do Ciebie korespondencji),
- 3) w celu wypełnienia przez Tax Care S.A. obowiązków prawnych spoczywających na Tax Care S.A. w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
- 4) w wewnętrznych celach administracyjnych Tax Care S.A., w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A.,
- 5) w sytuacji niewywiązywania się z Umowy (o ile dojdzie do jej zawarcia) także w celach windykacyjnych – na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes Tax Care S.A., jakim jest dochodzenie roszczeń,
- 6) w celu rozpatrywania Twoich potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A. polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
- 7) w celu analitycznym oraz badania Twojej satysfakcji – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A., jakimi są doskonalenie prezentowanych przez Tax Care S.A. produktów i usług pod kątem Twojego zapotrzebowania i zadowolenia.
4. Twoje dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub biur informacji gospodarczej (w sytuacji wystąpienia określonych opóźnień w spłacie), chyba, że na podstawie Twojej odrębnej zgody, podmiotom powiązanym kapitałowo z Tax Care S.A. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Tax Care S.A., z którymi Tax Care S.A. współpracuje w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Tobą Umowy lub innym podwykonawcom, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne.
5. Twoje dane przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji, np. księgowo – podatkowej oraz przedawnienia roszczeń, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zawarcia Umowy i nie będzie zachodziła inna podstawa przetwarzania danych, Tax Care S.A. zastosuje wobec Twoich danych wewnętrzną procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych o takim charakterze co najmniej raz w roku.
6. Stosownie do Twojej sytuacji – masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, kiedy są one przetwarzane przez Tax Care S.A. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A., np. w celach marketingowych (w tym wobec profilowania w tych celach).
8. Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie.
9. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości przedstawienia Tobie przez Tax Care S.A. oferty produktowej lub do zawarcia z Tax Care S.A. Umowy.
Umów się na spotkanie Dowiedz się więcej
×
Ta strona używa plików cookies, więcej informacji znajdziesz tutaj