Franczyza Tax Care

Mamy wszystko byś mógł otworzyć biuro rachunkowe
i szybko zaczął na nim zarabiać

Wspólnie z Tobą chcemy podnosić standardy na rynku księgowym.

Mamy doświadczenie i praktykę, wiemy jak zbudować silne biuro rachunkowe! Dzięki nam lokalne biura franczyzowe, które wejdą we współpracę franczyzową będą bardziej innowacyjne i otwarte na klientów.

Nawiązując współpracę z nami od samego początku możesz liczyć na:

Budowanie znanej, rozpoznawalnej i silnej marki na mocno konkurencyjnym rynku może trwać wiele lat. Skorzystaj z naszego doświadczenia i potencjału, aby przyspieszyć ten proces.

Nawet
6 NOWYCH
KLIENTÓW / MIES.

TOP 10 Biur w systemie franczyzowym TAX CARE

Zyskaj
35 000 PLN!

Inwestujemy ok. 35 tys. zł w sprzęt i wyposażenie biura franczyzowego

85%

Dzięki nam możesz mieć 85% więcej klientów, niż w średnim biurze w Polsce
źródło: księgowy na start.pl

* TOP 10 biur rachunkowych pracujących w pełni na narzędziach Tax Care i związani umową powyżej 4 miesięcy

Pomożemy Ci zdobyć odpowiednie kompetencje dzięki certyfikowanemu systemowi szkoleń!

Przed uruchomieniem placówki każdy Franczyzobiorca i księgowy przechodzi proces certyfikacji. Jeżeli potrzebujesz uzupełnić swoją wiedzę dysponujemy systemem szkoleniowym, który podniesie Twoje kompetencje.

A wszystko to inwestując mniej niż myślisz!
Koszt Twojej inwestycji to

poniżej 8000

Co więcej, będziesz zarabiać więcej niż średnia wśród biur rachunkowych

Przychód 17 284 zł
Koszty 9 625 zł
Zysk 7 659 zł

Biuro
obsługujące
60 klientów

Przychód 26 228 zł
Koszty 13 425 zł
Zysk 12 803 zł

Biuro
obsługujące
100 klientów

Zobacz jak robią to nasi Partnerzy!

Dołączając do nas jesteś zauważalny i zdecydowanie bardziej dostępny dla nowych klientów. Dynamicznie rozwijająca się sieć to biura w całej Polsce.

Dowiedz się więcej

Zobacz jak do nas dołączyć!

1. Zgłoszenie

Zgłaszasz zainteresowanie otwarciem biura franczyzowego

2. Dzień otwarty

Poznajesz szczegóły współpracy oraz biznesplan

3. Umowa franczyzowa

Podpisujemy umowę franczyzową Wybieramy wspólnie lokalizację i podpisujemy umowę franczyzową

4. Standardy

Dostosowujemy lokal do standardów Tax Care

5. Otwarcie biura

Otwieramy biuro franczyzowe

6. Zarabiasz!

Prowadzisz biuro i generujesz zyski!

Zapraszamy na spotkanie!

Wypełnij formularz a oddzwonimy do Ciebie najszybciej jak to możliwe. Umówimy się na spotkanie na którym wspólnie oszacujemy potencjał otwarcia biura rachunkowego w Twoim mieście oraz zajmiemy się opracowaniem biznesplanu.

Obowiązek informacyjny:
Do wysłania zgłoszenia wymagana jest akceptacja obowiązku informacyjnego
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tax Care S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 33.
2. Z powołanym w Tax Care S.A. Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Tax Care S.A. (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@taxcare.pl.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- 1) w celach marketingowych (uwzględniających profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A., do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Tax Care S.A.,
- 2) w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia Umowy oraz w celu realizacji zawartej z Tobą Umowy (jeśli Twoim życzeniem będzie zawarcie Umowy z Tax Care S.A.) – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej Umowy (np. w związku z koniecznością przesyłania do Ciebie korespondencji),
- 3) w celu wypełnienia przez Tax Care S.A. obowiązków prawnych spoczywających na Tax Care S.A. w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
- 4) w wewnętrznych celach administracyjnych Tax Care S.A., w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A.,
- 5) w sytuacji niewywiązywania się z Umowy (o ile dojdzie do jej zawarcia) także w celach windykacyjnych – na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes Tax Care S.A., jakim jest dochodzenie roszczeń,
- 6) w celu rozpatrywania Twoich potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A. polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
- 7) w celu analitycznym oraz badania Twojej satysfakcji – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A., jakimi są doskonalenie prezentowanych przez Tax Care S.A. produktów i usług pod kątem Twojego zapotrzebowania i zadowolenia.
4. Twoje dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub biur informacji gospodarczej (w sytuacji wystąpienia określonych opóźnień w spłacie), chyba, że na podstawie Twojej odrębnej zgody, podmiotom powiązanym kapitałowo z Tax Care S.A. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Tax Care S.A., z którymi Tax Care S.A. współpracuje w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Tobą Umowy lub innym podwykonawcom, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne.
5. Twoje dane przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji, np. księgowo – podatkowej oraz przedawnienia roszczeń, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zawarcia Umowy i nie będzie zachodziła inna podstawa przetwarzania danych, Tax Care S.A. zastosuje wobec Twoich danych wewnętrzną procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych o takim charakterze co najmniej raz w roku.
6. Stosownie do Twojej sytuacji – masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, kiedy są one przetwarzane przez Tax Care S.A. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Tax Care S.A., np. w celach marketingowych (w tym wobec profilowania w tych celach).
8. Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie.
9. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości przedstawienia Tobie przez Tax Care S.A. oferty produktowej lub do zawarcia z Tax Care S.A. Umowy.
Umów się na spotkanie Dowiedz się więcej
×
Ta strona używa plików cookies, więcej informacji znajdziesz tutaj